Regulamin wystawy

Poniżej podstawowe reguły Niewidzialnej ulicy

1. Wystawa jest przeznaczona dla osób powyżej 7 roku życia (zapraszamy dzieci szkolne począwszy od 1
klasy Szkoły Podstawowej). Grupy zwiedzające liczą od 8 do 10 osób.
2. Ze względów organizacyjnych zaleca się pojawienie na co najmniej 15 min przed przewiedzianym
wejściem na wystawę. Samo zwiedzanie zajmuje ok. 30-45 min, odbywa się w całkowitej ciemności.
Czas zwiedzania jest zmienny, a związane jest to z liczebnością grupy, jej wiekiem i zaangażowaniem.
3. Zwiedzających obowiązuje obligatoryjne pozostawienie wszelakiego sprzętu elektrycznego w zamykanych na klucz szafkach.
4. Zwiedzanie wystawy odbywa się pod nadzorem naszego Przewodnika, który jest osoba niewidomą lub
niedowidzącą. On odpowiada za bezpieczeństwo zwiedzających w zaciemnionych przestrzeniach,
dlatego należy bezwzględnie respektować jego instrukcje.
5. Każdy ze zwiedzających może w wyniku lęków, złego samopoczucia itp. opuścić w każdej chwili teren wystawy.
Nie upoważnia to jednak do zwrotu opłaty za bilet.
6. Kupując bilet oraz wchodząc na teren Niewidzialnej ulicy akceptujesz szczegółowy regulamin naszej
wystawy.

Więcej w szczegółowym regulaminie

Przejdź do kupienia biletu!

Close Menu
×

Koszyk